preskoči na sadržaj

Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće

Natječaji za posao

REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1 , 44 202  TOPOLOVAC

KLASA: 112-03/19-01/47

URBROJ: 2176-23-19-01-01

 

Budaševo, 7.3.2019. god

NATJEČAJ

 

Na temelju članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12. 86/12., 126/12., 94/13., 152/14.,7/17. i 68/18) Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:

 

1.KUHAR/ICA, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, do kraja nastavne godine, zaključno do 14.6.2019.

 • 1 izvršitelj/ica

               

Uvjet za kuharicu je završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar

Uvjeti prema čl.  106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Uz prijavu priložiti:

 

-     molbu

-     životopis

 • rodni list
 • dokaz o stručnoj spremi-preslika svjedodžbe o završenoj srednjoj školi
 • potvrdu o završenom tečaju za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica po proširenom programu
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti
na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. stavkom

 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 ( NN 121/17. ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona. 
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN 121/17.) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 -  poseban dokument POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave slati u roku od 8 dana (od  8.3.2019. god. 18.3.2019. god.) na  gornju adresu s naznakom „Prijava na natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na stranici Škole.

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole dana  8.3.2019.godine.

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                          Mirela Maričević


REPUBLIKA HRVATSKA

OŠ BUDAŠEVO-TOPOLOVAC-GUŠĆE

TRG MARIJANA ŠOKČEVIĆA 1 , 44 202  TOPOLOVAC

 

KLASA: 112-03/19-01/44

URBROJ: 2176-23-19-01-01

 

Budaševo,  5.3. 2019. god

NATJEČAJ

 

Na temelju  članka  107. Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12. 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 7/17.i 68/18) Osnovna škola Budaševo-Topolovac-Gušće, Trg Marijana Šokčevića 1, 44 202 Topolovac, raspisuje

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:

 

 1. Učitelj/ica NJEMAČKOG JEZIKA, na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, do isteka mandata ravnateljice, najduže do 1.9.2022.
  • 1 izvršitelj/ica

               

Uvjeti prema čl. 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 Uz prijavu priložiti:

-     molbu

-     životopis

 • rodni list
 • dokaz o stručnoj spremi-preslika diplome
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od šest mjeseci)

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti
na koje se poziva i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. stavkom

 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

 ( NN 121/17. ) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istog Zakona. 
Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN 121/17.) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 -  poseban dokument POPIS DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU.
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave slati u roku od 8 dana (od  5.3.2019. god. do 13.3.2019. god.) na  gornju adresu s naznakom „Prijava na natječaj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Natječaj je objavljen na  mrežnim stranicama  i oglasnim  pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim  stranicama i oglasnoj ploči  Škole dana 5.3.2019. godine.

 

                                                                                                          Ravnateljica:

                                                                                                      Mirela Maričević

 


Web novine PŠ Topolovac

Sandučić povjerenja

E-mail adresa:

sanducic.povjerenja.btg@gmail.com

QR code

QRCode

Zabavni kutak

GLOGSTER EDU

Vijesti iz školstva
IGRAVIRTUALNA IZLOŽBA


 

E-BONTON

FACEBOOK BROŠURA

Abeceda EU
Edukativna anketa

Provjeri svoje znanje o europskim zemljama i Europskoj uniji.

Priloženi dokumenti:
anketa.htm
glavni.gradovi.htm
hrana.htm

Kutak za učenike

Kutak za roditelje

E-riječnik
CMS za škole logo
Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće / Trg Marijana Šokčevića 1, HR-44202 Budaševo / os-budasevo.skole.hr / ured@os-budasevo.skole.hr
preskoči na navigaciju