2012-04-14 21:19:42

Sandučić povjerenja

Sandučić povjerenja - od sada i na školskoj stranici!

Dragi učenici!

Dosad ste imali priliku reći što vas muči, tišti, opterećuje u školski sandučić povjerenja, a od sada imate priliku anonimno poslati svoja pitanja, prijedloge, probleme i slično preko naše školske stranice.

Pošaljite nam e-mail na adresu sanducic.povjerenja.btg@gmail.com ili, jednostavnije, kliknite na sliku sandučića s desne strane.

 

Svakoga ćemo tjedna odgovarati na vaša pisma i  pomoći vam u rješavanju problema.

Program je osmišljen u suradnji s Unicefom  "Stop nasilju među djecom".  To je program prevencije vršnjačkog nasilja za sigurno i poticajno okruženje u školama koji naša škola provodi već godinama.

Najljepše je kada se svi u školi osjećaju sigurno, u okruženju koje ima nulti stupanj tolerancije prema nasilju i nasilnom ponašanju.

Pozivamo vas da šaljete svoja pisma i na taj način aktivno sudjelujete u prevenciji neželjenih ponašanja. Napominjemo da su sva pisma potpuno anonimna i nitko vas neće nigdje prozivati, imenovati ili znati da ste ga vi poslali.


Osnovna škola Budaševo - Topolovac - Gušće